Tuszyn, Źródlana

Działka (Budowlana) na sprzedaż
660 000 PLN , Pow. 1 385 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 385 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Tuszyn , Źródlana
Numer oferty:
391972
Cena za m2:
477 PLN
Oferuję na sprzedaż działkę budowlaną położoną w centrum Tuszyna ul. Źródlana.

Powierzchnia działki - 1385m2
Powierzchnia domu - 71 m2
Powierzchnia budynku gospodarczego - 30 m2

Działka jest zabudowana domem parterowym o pow. 71 m2 + pomieszczenie gospodarcze 30 m2.

Dom parterowy, ocieplony styropianem, okna PCV.
Wymiary działki: szerokość ok. 15 m, długość ok. 90 m.

Media na działce:
- woda
- prąd
- kanalizacja

Media w drodze:
- gaz
- światłowód

Część treści uchwały z wypisu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla terenów oznaczonych od 1.MN do 6.MN, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
b) jako przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa, garaże i budynki gospodarcze,
c) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej, zieleni;
2) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:
a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźniki intensywności zabudowy działki budowlanej: minimalny 0,2, maksymalny 1,0,
d) zapewnienie obsługi infrastrukturą techniczną i komunikacją z dróg publicznych przyległych do terenu -
na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
e) zapewnienie w granicach każdej z nowych inwestycji miejsc parkingowych w ilości wynikającej z ustaleń § 26 uchwały;
3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy, a także odbudowy, rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabudowy istniejącej
maksymalna wysokość:
- zabudowa mieszkaniowa i usługowa: nieprzekraczająca 12 m,
- zabudowa garażowa i gospodarcza: nieprzekraczająca 5 m,
b) dachy:
- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, dachy jedno-, dwu- lub/i wielospadowe, o kącie nachylenia
połaci od 20° do 40°,
- dla zabudowy garażowej i gospodarczej dachy o kącie nachylenia połaci do 30°,
c) poziom parterów budynków mieszkaniowych i usługowych na wysokości nie większej niż 0,8 m n.p.t.
istniejącego;
4) w zakresie szczególnych zasad zagospodarowania terenu - dla terenów i części terenów znajdujących się w
strefie ochrony układu urbanistyczno-architektonicznego, zachowanie ustaleń § 13 uchwały;

Zapraszam na prezentację nieruchomości.
Po więcej informacji zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Nieprawidłowy adres E-mail