Gospodarz

Działka (Budowlana) na sprzedaż
347 295 PLN , Pow. 1 781 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 781 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Gospodarz
Numer oferty:
825564
Cena za m2:
195 PLN
Oferuję na sprzedaż działkę budowlaną położoną w gm. Rzgów w miejscowości Gospodarz przy ul. Pałacowej. Działka znajduje się blisko drogi E71 łączącej Pabianice-Rzgów.

Dla działki został przygotowany projekt budowy dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, budynku usługowego wraz jednokondygnacyjną halą w konstrukcji stalowej.
Część BIUROWA - powierzchnia zabudowy 78,75 m2 (pow. użytkowa 106,43m2),
Część MAGAZYNOWA - powierzchnia zabudowy 480 m2 (pow. użytkowa 471,24m2)

- powierzchnia działki 1781 m2
- działka budowlana
- uchwalony MPZP
- kształt zbliżony do prostokąta
- wymiary ok. 58m x 30m

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami CMR ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną;
2) przeznaczenie dopuszczalne pod zabudowę usługową i produkcyjną o uciążliwości nie wykraczającej poza
granice działki;
3) zakaz lokalizacji zabudowy inwentarskiej powyżej 50 DJP;
4) możliwość adaptacji istniejących oraz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych z zachowaniem
następujących zasad:
a) nieprzekraczalna przednia linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej drogi,
b) nieprzekraczalna tylna linia zabudowy pokrywająca się z linią rozgraniczającą terenu,
c) wysokość budynków mieszkaniowych i usługowych do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
d) wysokość budynków gospodarczych - 1 kondygnacja,
e) intensywność zabudowy do 0,5;

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.
Nieprawidłowy adres E-mail